Andre Produkter

Flenser.jpg

I tillegg tilbyr vi Fast Flenser for sveising og gjengeflenser i rangen SAE3000-SAE6000
Blindflenser/BSP SAE3000-SAE600
Lavtrykk-industrislanger.
Lavtrykk – presskuplinger.
Og i katalogen vår oversikt:
Installasjonsmanual for slanger.
Strømningshastighet tabell for slanger.
Aliasliste for Hydra Pipe (Tube mac) – GS-Hydro flensedeler.