top of page
  • thomas79379

Hydra Pipe og Åpenhetsloven

Bærekraft og aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven


Administrerende direktør i Hydra Pipe AS er overordnet ansvarlig for policy knyttet til

bærekraftig forretningspraksis i Hydra Pipe. Administrerende direktør i Hydra Pipe

AS er overordnet ansvarlig for bærekraftig forretningspraksis og gjennomføring

av aktsomhetsvurderinger i vårt firma. Driftsansvarlig I Hydra Pipe har fagansvar for gjennomføring av praktiske aktsomhetsvurderinger i samråd Adm. Dir.


Aktsomhetsvurderinger

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandører for å sikre at driften ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurderingen gjennomføres av ulike deler i organisasjonen. Innkjøp har for eksempel hovedansvar for leverandørene, mens andre gjennomfører aktsomhetsvurderinger i forbindelse med valg av andre typer tjenester vi benytter.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er tillagt en egen arbeidsgruppe bestående

av representanter fra ledelse, administrasjon og underliggende avdelinger.

Gjennomgang, vurderinger og utarbeidelse eller endring, av rutiner som omfattes

av vår ISO-sertifisering eller bærekrafts arbeid gjøres i arbeidsgruppen.

Driftsleder har ansvar for utarbeidelse av vår dokumentasjon og påser at

dette er oppdatert til enhver tid. Gjennom kortere rapporteringslinjer og interne

samlinger blir arbeids- og informasjonsflyten mer effektiv.

Alt arbeid som de ansatte utfører knyttet til innkjøp og salg er basert på kontrollrutiner

nedfelt i våre styringsdokumenter. Nyansatte får en grunnleggende

gjennomgang av vår policy på bærekraftig produksjon og forretningspraksis i

opplæringsperioden. Det gjennomføres årlig 2 - 4 interne møter

og samlinger hvor bærekraft og elementer knyttet til dette er tema. I tillegg

oppfordres ansatte til å delta på kunders og leverandørers presentasjoner av

produkter og bærekrafts arbeid gjennom året.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den fører til at Hydra Pipe nå må og vil være mer åpne og transparente om hvordan vi påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos leverandører og oss selv.

Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd, samt identifisere hvor vi må sette inn tiltak. Vi er også pliktig til å informere om hva som ligger til grunn for aktsomhetsvurderingene og resultatet av disse.

Du kan få tilsendt vår fulle rapport om dette om du øsker det; ta kontakt med Solvi@hydrapipe.no

Siste innlegg

Se alle

Valutatillegg

Hydra Pipe ønsker alltid å tilpasse seg markedet så vi ser oss derfor nødt til å innføre følgende valutatillegg fra 25.05.2023: • Alle varer tillegges valutatillegg på +9% For mer info se vedlagt skri

Åpenhetsloven

Slik jobber vi med åpenhetsloven i Hydra Pipe AS Åpenhetsloven, som ble vedtatt 1. juli 2022, skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpen

Comments


bottom of page