top of page
  • Kristoffer Grytten

Redegjørelse etter Åpenhetsloven pr. 30.06.2024

Redegjørelse etter Åpenhetsloven  

Hyra Pipe AS er ett selskap som leverer hydraulikk løsninger til kunder innenfor Offshore, verft, marine, vannkraft, slakteri og øvrig landbasert industri.   

Kvalitet i alle ledd  

Ett av våre viktigste fokusområder er å lage produkter som har god kvalitet og varer over tid. Dette gjør at vi stiller strenge krav til produsentene våre og jobben de gjør. Vi har grunnleggende etiske prinsipper som alle medarbeidere jobber etter, og som forretningspartnere også kan forvente av Hydra Pipe AS.   

Produktene vi leverer er av metall som kommer utenfra Norge og Norden. Våre leverandører skal leve opp til de samme standardene som vi krever av oss selv, det vil si å drive virksomheten uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ref Hydra Pipe AS Code of Conduct.  

  

Åpenhetsloven   

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den fører til at både Hydra Pipe AS og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan vi påvirker verden rundt oss.  

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos leverandører og oss selv.  

Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd, samt identifisere hvor vi må sette inn tiltak. Vi er også pliktig til å informere om hva som ligger til grunn for aktsomhetsvurderingene og resultatet av disse.  

Du kan lese mer om Åpenhetsloven på nettsiden til Forbrukertilsynet.  

  

Aktsomhetsvurdering   

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandører for å sikre at driften ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurderingen gjennomføres av ulike deler i organisasjonen. Innkjøp har sammen med produktansvarlig hovedansvar for leverandørene til Hydra Pipe AS.  

Vår rolle er å påvirke våre leverandører til å ha fokus på at internasjonale og lokale lover og regler følges.   


Full rapport kan lastes ned her:

Rapport Åpenhetsloven Hydra Pipe AS
.
Last ned • 213KB

For mer informasjon rundt vårt arbeid med Åpenhetsloven ta kontakt med COO Sølvi Hatledal : solvi@hydrapipe.no


Siste innlegg

Se alle

Hydra Pipe og Åpenhetsloven

Bærekraft og aktsomhetsvurderinger og åpenhetsloven Administrerende direktør i Hydra Pipe AS er overordnet ansvarlig for policy knyttet til bærekraftig forretningspraksis i Hydra Pipe. Administrerende

Valutatillegg

Hydra Pipe ønsker alltid å tilpasse seg markedet så vi ser oss derfor nødt til å innføre følgende valutatillegg fra 25.05.2023: • Alle varer tillegges valutatillegg på +9% For mer info se vedlagt skri

Comments


bottom of page