top of page
  • Kristoffer Grytten

Storordre og milepæl for Hydra Pipe AS til Artec Aqua

Oppdatert: 20. apr. 2022


Hydra Pipe har inngått avtale med Artec Aqua om leveranser av rørsystemer til Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg som er under bygging på Indre Harøy i Hustadvika kommune.


Artec Aqua vil i stor grad benytte seg av unike gjenge- og sveisefrie fittingssystem PYPLOK, som er en meget tidsbesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning.


PYPLOK er en revolusjonerende metode for nyinstallasjon, reparasjon og vedlikehold av rørsystemer. Med dette systemet sparer du miljøet, samtidig som at løsningen er betraktelig tids- og kostnadsbesparende sammenlignet med tradisjonell fremgangsmåte.


Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg i det nedlagte steinbruddet på Indre Harøy er et enormt anlegg. Det første byggetrinnet skal ha en årlig kapasitet på 9.000 tonn rund fisk, og ved ferdigstillelse skal Salmon Evolution produsere 36.000 tonn fisk i året. I mars 2022 skal det første karet fylles med laks, i det som skal bli et av Europas største oppdrettsanlegg på land.KONTRAKT: Fra venstre: Bjørnar Flem, Artec Aqua, Eindride Olaussen, Artec Aqua, Morten Hatledal, Hydra Pipe og Oddbjørn Grindvik, Hydra Pipe.

bottom of page