top of page
HP_Pyplok_fordeler.jpg

PYPLOK ®

Spar miljøet og kostnadene

PYPLOK® er en revolusjonerende metode for nyinstallasjon, reparasjon og vedlikehold av rørsystemer. Med PYPLOK® sparer du miljøet, samtidig som at løsningen er betraktelig tids- og kostnadsbesparende sammenlignet med tradisjonell fremgangsmåte. 

Bilde1.jpg

TIDSSENSITIVE OPPDRAG, 
MILJØBELASTENDE PROSESSER

Den tradisjonelle metoden for installasjon og reparasjon av rør innebærer demontering av gamle deler, installasjon og sveising av nye. Bruk av varme som verktøy, spesielt i olje- og gassnæringen, er forbundet med høy risiko og utløser strenge krav til dokumentasjon, sikkerhet og brannvern.
Arbeidet er tidkrevende og fysisk belastende for montørene. Med mange manøvrer og deler i sving, øker faren for avvik, lekkasje, bakterieutvikling og oljespill. Fremgangsmåten utgjør en miljøtrussel, og krever i tillegg olje i sitt bruk.

Bilde2.jpg

PYPLOK® ER EN RASKERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG LØSNING FOR INSTALLASJON OG REPARASJON AV RØR

Slik fungerer PYPLOK®

•Monteres med brukervennlig bærbare maskiner, som krimper skjøten på rørene.

•Bruker ingen olje ved montering, 100% lekkasjesikker.

•Produserer ingen varme eller sveiserøyk, krever ingen brannvernstiltak.

•Krever ingen syrevasking, unngår kjemisk avfall tilknyttet dette.

•Ingen tid brukt på NDT, krever ingen røntgenfotografering av skøyten.

•Inspeksjonsmåler som verifiserer at installasjonen er tilfredsstillende,
på sekunder.

•Glatt overflate og tetningsringer som hindrer bakterieutvikling og
kontaminasjon, enkel rengjøring uten tunge kjemikalier. 

Mindre fysisk krevende sammenlignet med tradisjonell metode, forebygger skadelig belastning for montøren.

Ta ansvar for hver dråpe olje, 
ta kontroll på hvert sekund. 
Velg PYPLOK®.

bottom of page